כך תזמינו מערכות אזעקה מותאמות אישית לבית ולעסק

מערכות אזעקה מותאמות אישית מוזמנות מחברת אבטחה. ההתקנה עשויה להיות מוסדרת מרצונו החופשי של הלקוח או עקב הנחיות חוקיות או ביטוחיות אליהן הוא כפוף. לקוח עסקי שפועל ממשרד צריך לרשת אות ועם מערכות אזעקה. כמוהו, גם בעל בית שחווה פריצה בעבר באותה הכתובת. כיצד מאפיינים מערכות אזעקה? כך תעשו זאת נכון, ותוכלו לדון עם נציגי חברת האבטחה בתכונות המערכת.

רכיבי פיקוד המערכת

רכיבי מערכות אזעקה אלו מנהלים את המערכת בפועל. החשובה שבהם היא רכזת האבטחה, משום שאליה מחוברים כל האייטמים במערכת, כולל לוח המקשים והבקרה שלה. היא מאפשרת מקום לחיבור גלאים, צופרים, חייגנים שקטים ומרחיבי אזורים. האחרונים נדרשים כאשר נגמר המקום הגנרי במערכת אך המקום הפיזי קיים. כיצד סתירה זו מתיישבת? כשאתם קונים רכזת אבטחה – יש לה מספר. הוא מציין את כמות הגלאים שניתן לחבר אליה. בפועל, מספר זה מורכב מ- 2-3 ספרות ואין עשרות או מאות חורי פיקוד לחיווט גלאים. לכן, משתמשים במרחיבי אזורים. רק אם השתמשתם בהם, וחיווטתם יותר גלאים מהמספר המופיע בדגם רכזת האבטחה, הם לא יפעלו.

רכיבי גילוי וחישה

גלאי המערכת הם רכיבי הגילוי והחישה שלה. הגלאי הכי נפוץ הוא הגלאי הפסיבי. הוא עצמו אינו סוגר מעגל חשמלי ואינו מבצע כל פעולה, אלא אם כן הוא חובר למערכת אזעקה מתאימה. מרגע שבוצע החיבור, יחידת גלאי זו היא גם מקלט וגם משדר ולכן נוכחותה בלבד מספיקה לביצוע הגילוי. סוג נוסף של גלאי הוא גלאי אקטיבי. גלאים אקטיביים, שלא כמו עמיתיהם הפסיביים מחולקים ל- 2 יחידות נפרדות, מקלט ומשדר. היכן זה עונה על צרכי האבטחה? בחלונות ובמרפסות השמש. הנחת העבודה היא כי הפורץ ידרוך בשטח שמעל מעקה הבטיחות: אם הוא מטפס, הוא ידלג מלמטה למעלה, ואם הוא משתחל עם חבל מהגג הוא פשוט יגיע לשם גיאוגרפית טרם ייכנס הביתה. קו זה, בין המשדר ובין המקלט שנמצאים בצדדים יוצר אלומה אינפרה אדומה רחבה שתפגע ברגליו של הפורץ, מה שיגרום לגלאי לבצע גילוי.

רכיבי תגובה

הרכיבים שמבצעים את משימת האבטחה מרגע גילוי הפריצה. צופרים ישמיעו צפירה שתסמן לכם כי הפריצה התגלתה, וחייגנים שקטים ידווחו בשקט למוקד האבטחה על מנת להערים על הפורצים. רכיבי תגובה אלו מקושרים לגלאים, כשם שהגלאים מקושרים לרכיבי הפיקוד. לכן, סדר הפעולה הוא מערכת שמעניקה הרשאה לגלאי, שמבצע גילוי, שמפעיל רכיב תגובה.