ייעוץ לבטיחות אש

מאז ומעולם היווה ייעוץ לבטיחות אש את חוד החנית בעולם הבטיחות הביתי, היזמי או המשרדי. אש זו הסכנה הכי גדולה שיכולה לקרות במקום סגור, במידה מסוימת גדולה יותר משוד או ניסיון פגיעה אנושי מכוון, משום שאת האחרונים ניתן למנוע באמצעות הגנה עצמית או הכשרה פיזית שעברתם. נגד אש משתוללת גם הכרת מטפי כיבוי ותפעולם על בורים לא בהכרח יעזרו לכם. מה שיעזור הוא מערך הגנת אש אלקטרוני, אשר מזהה עשן ומפעיל כרוזים וסילוני כיבוי מתוך ספרינקלרים. גם אם יש לכם מערכת כזו – לא כדאי לנוח על זרי הדפנה, אלא לבדוק את תקינותה בעזרת יועץ בטיחות מיגון תעשיות.
 
בדיקת התקני בטיחות האש במשרד ובאתר החיצוני
 
בשירות ייעוץ לבטיחות אש בוחן היועץ כל ספרינקלר, מערכת כריזה ורכזת פיקוד, בודק האם הם תקניים על פי תקנות כיבוי האש החדשות, וממליץ להחליף רכיבים בלתי תקניים. החלפת רכיבים זו – מצילה חיים, לא פחות, משום שישראל של העבר אינה ישראל של היום. פעם חשיבות הגנת האש במבנים הייתה פחותה בהשוואה להיום, ומאז השריפות האחרונות שהשתוללו בתחילת שנות האלפיים, המחוקק לא לוקח סיכונים ומקפיד לחוקק תקנות אש מאד מחמירות, אשר יש סיכוי לגמרי לא רע שאתם לא עומדים בהן אם בשנת כמו 1998 או 1999 התקנתם את מערכת כיבוי האש שלכם.
 
אפיון סוג רכזת הפיקוד וסוגי הגלאים ותגובות המערכת
 
רכזת פיקוד - המוח של מערכת כיבוי אש. באמצעותו ניתן להגדיר הגדרות במערכת, טווח גילוי וחישה לגלאים, וחשוב מכך: מה לעשות בזמן גילוי, להפעיל ספרינקלר או להפעיל אזעקה ממערכת הכריזה, או להפעיל את שניהם. ניתן גם לתכנת הפעלה מותנית: אם גלאי מסוים הפעיל אזעקה, גם האזעקה שמחוברת לגלאי האחר תופעל (על אף שאותו גלאי לא גילה שריפה באזורו). ההפעלה המותנית הזו מקובלת מאד כשמדובר בכניסות למבנה על מנת לאותת גם ליושבי הכניסה המרוחקת ממוקד האש שצריך להימלט מהמקום. שירות ייעוץ לבטיחות אש יבחר עבורכם את הרכזת המתאימה ביותר ויתכנת אותה על פי מבנה האתר שלכם.
 
גלאים - האמצעים שמגלים את השריפה, וישנם אף גלאים שמוסמכים לגלות עשן בלבד. בשירות ייעוץ לבטיחות אש יותקנו גלאים באזורך בהתאם לאפיונו ומבנהו.
 
תגובות מערכת - אמצעים המגיבים לגלאים שהתקנתם באמצעות הוראות ששירות ייעוץ לבטיחות אש יבצע בעת התקנת המערכת. לדוגמה: בהינתן חיווי מגלאי מספר 1, הפעל ספרינקלר. בהינתן חיווי מגלאי מספר 2 הפעל אזעקה. בהינתן חיווי מגלאים 1 ו- 2 - הפעל ספרינקלר גלאי 1, ואת 2 האזעקות. הספרינקלר והאזעקה הם דוגמאות לתגובות מערכת שמבצעות את ההגנה עליכם |(או ההתרעה לצאת מהמקום באמצעות צלצול) הלכה למעשה.