מערכות מיגון

 
מערכות מיגון הן מערכות תקשורת אשר חייבות להימצא בכל בית עסק. חברות הביטוח מחייבות גם בעלי בתים פרטיים לשים מערכות מיגון אם הבית חווה אירוע פריצה בעבר. מערכות המיגון מתבססות על KEYPAD, לוח מקשים אשר ממנו ניתן לשנות את מאפייני המערכת. חלק מהפונקציות הן בגדר הרשאות משתמש, כלומר בעלי הבית יכולים להפעיל אותן, וחלק מהפונקציות הן בגדר הרשאות טכנאי, כלומר רק הטכנאי המתקין יכול לשנות אותן. כאשר חברת אבטחה ומיגון מגיעה לבית או לעסק שלכם להתקין את המערכת עליה להכין את התשתית לקראת ההתקנה כדלקמן.
 
אפיון המבנה
 
בשלבי אפיון המבנה, ממפה החברה את האזורים בהם יוצבו הגלאים, וקובעת מקום נסתר אשר רק אתם תדעו על מיקומו, שבו תוצב הרכזת. אליה יחוברו הגלאים. האפיון נעשה כך שמצד אחד כל המבנה יכוסה וימוגן ומצד שני – תוך חסכון במשאבי חשמל במידת האפשר, ויצירת מערכת בעלת הספק נמוך ככל הניתן.
 
אופן פעולת הגלאים
 
גלאי מערכות מיגון הם גלאי אינפרה אדום אשר חלקם פועלים אקטיבית וחלקם פסיבית. הגלאים האקטיביים מכילים שני חלקים נפרדים זה מזה: מקלט ומשדר אשר יוצרים בייחד קרן או אלומה אופקית של קרניים במידה וזהו גלאי סורג. הגלאים הפסיביים מכילים יחידה אחת בלבד שקולטת רשמים מהסביבה: כאשר מזוהה גוף בתנועה נפתח ממסר גילוי והאזעקה מופעלת. דוגמאות לגלאים אקטיביים: גלאי סורג, גלאי קרן. דוגמאות לגלאי פסיביים: גלאי א.א פסיבי, גלאי וילון עם אלומה צרה, וגלאי תקרה.
 
גלאים למקרים מיוחדים
 
במידה והביטוח קיבל רשמים שהיו נזילות במבנה בעבר, הוא צפוי להנחות אתכם להתמגן גם מזה, בנוסף להגנה מפני פריצה. במקרה כזה יותקן גלאי הצפה אשר יתריע עליה בטרם תגיע לקנה מידה גדול של נזילה. גלאי נוסף הוא גלאי שמגן ישירות על חפצים יקרים: תכשיטים וכסף מזומן שהושאר בבית. מדובר בגלאי מכלול כספת אשר מוצב על הכספת ומתריע מפני ניעור, הזזה ופתיחה של הכספת.
 
התקנת המערכת
 
אנשי מערכות מיגון שיתקינו את המערכת בביתכם ישתמשו בתעלות או יחצבו תעלות תקשורת חדשות. הם יקפידו שלא לשים תשתית אבטחה ומיגון בסמוך לתשתית החשמל על מנת לא ליצור השראות שתפגע במהימנות התקשורת ותיצור DELAY. לאחר קביעת התעלות, יתבצעו חווטים לחיבור הגלאים לרכזת, והגדרת המערכת ב- KEYPADעל ידי המתקין, ולאחר מכן על ידכם על פי הדרכתו.
 
למידע נוסף אודות מערכות מיגון היכנסו לממונה בטיחות אש ותקבלו את המידע שחיפשתם !